social_facebook_box_blue social_rss_box_orange social_twitter_box_blue New horizontal

Gwersi | Tuition

Lessons available in; Piano, Organ, Composition, Aural and Music Theory.

 

Robert Jones is an experienced music teacher based in Bangor, Gwynedd, offering lessons to all ages and abilities. Lessons either take place at his teaching studio or in your own home.

 

Students can either learn for pleasure or prepare for a formal examination, with each lessons being tailored to each student's needs and musical preference.

 

To book a taster lesson click here, and either call or email Robert or fill out the contact form.  

 

 

Frequently Asked Questions

 

How much do lessons cost?

Lessons start from as little as £12, with discounts available for block bookings.

 

What ie slots do you have available?

Lessons are given Monday to Saturday at a time which is suitable for you.

 

What ages and levels do you cater for?

Robert is able to provide a high level of teaching to pupils of all ages and abilities, from young to old, from total beginner to advanced students.

 

I can't find the answer to my question.

Please contact Robert and he will happily answer any questions you may have.

13501664_1276874349019953_8980826479896190931_n

Gwersi; Piano, Organ, Cyfansoddi, Dirnadaeth Glywedol a Theori Cerddoriaeth ar gael.

 

Mae Robert Jones yn athro cerddoriaeth brofiadol ym Mangor, Gwynedd, sy'n cynnig gwersi i bob oed a gallu. Gwersi unai yn cymryd lle yn ei stiwdio addysgu neu yn eich cartref eich hun.

 

Gall myfyrwyr ddysgu am bleser neu baratoi ar gyfer arholiad ffurfiol, gyda phob gwers yn cael ei pharatoi i anghenion pob myfyriwr a'i ddewis cerddorol.

 

I fwcio gwers cliciwch yma, gan un ai e-bostio neu ffonio Robert, neu lenwi'r ffurflen ar lein.

 

 

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

 

Faint mae gwersi yn ei gostio?

Mae pris gwersi yn cychwyn o gyn lleied â £12, gyda gostyngiadau ar gael ar gyfer archebion bloc.

 

Beth yw'r slotiau sydd gennych ar gael?

Rhoddir gwersi o ddydd Llun i ddydd Sadwrn gydag amryw o amseroedd ar gael.

 

Pa oedrannau a lefelau ydych chi'n darparu ar eu cyfer?

Mae Robert yn gallu darparu lefel uchel o addysgu, o ifanc i hen, o'r dechreuwyr i fyfyrwyr profiadol.

 

 

Ni allaf ddod o hyd i'r ateb i'm cwestiwn.

Cysylltwch â Robert a bydd yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.