social_facebook_box_blue social_rss_box_orange social_twitter_box_blue New horizontal

Gwersi | Tuition

Robert is an experienced tutor and is available to tutor students who wish to learn the Organ, Piano or Music Theory.

 

Students of all ages and abilities are welcomed, children and adults. Students can choose whether they want to work towards music exams (ABRSM), for leisure, or a specific event or occasion.

 

Please contact Robert for more information about availability and pricing.

13501664_1276874349019953_8980826479896190931_n

Mae Robert yn diwtor profiadol ac mae ar gael i ddysgu myfyrwyr sy'n dymuno dysgu'r Organ, Piano neu Theori Cerddoriaeth.

 

Croesewir myfyrwyr o bob oed a gallu, plant ac oedolion. Gall myfyrwyr ddewis a ydynt am weithio tuag at arholiadau cerddoriaeth (ABRSM), ar gyfer hamdden, neu ddigwyddiad neu achlysur penodol.

 

Cysylltwch â Robert am ragor o wybodaeth.