social_facebook_box_blue social_rss_box_orange social_twitter_box_blue New horizontal

Dyddiadaur | Diary

 

 

 

------------------

 

Selection of previous performances (2017)

 

Wednesday 18th January 2017, 6:00pm

Organ Recital in Prichard-Jones Hall, Bangor Univeristy

 

Thursday 23rd March 2017, 5:30pm

Function Pianist for BAFTA Wales at Penrhyn Castle, Bangor

 

Friday 31st March 2017, 1:10pm

Concert with Bangor University Chamber Choir in Mathias Hall, Bangor University

 

Thursday 20th April, 7:30pm

Organ Recital at St. Mary's and Christ Church, Llanfairfechan

 

Saturday 16th September - 19:10pm

Performing during Chester Cathedral's 6th Grand Organ Marathon

 

 

Ynghyd â pherfformio'n rheolaidd fel organydd litwrgaidd ym Mangor a'r ardal gyfagos, mae Robert yn brysur yn perfformio mewn digwyddiadau, cyngherddau a datganiadau eraill, a restrir rhai ohonynt isod.

 

Alongside performing regularly as a liturgical organist in Bangor and the surrounding area, Robert is busy performing at other events, concerts and recitals, some of which are listed below.

2018

Ionawr 9 | January 9 - 1310

Dydd Mawrth | Tuesday

 

Ionawr 26 | January 26 - 1310

Dydd Gwenar | Friday

 

Ionawr 27 | January 27 - 1900

Nos Sadwrn | Saturday

 

Chwefror 24 | February 24

Dydd Sadwrn | Saturday

 

Mawrth 17 | March 17

Dydd Sadwrn | Saturday

 

Mawrth 24 | March 24 - 1930

Nos Sadwrn | Saturday

 

Ebrill 6 - 8 | April 6 - 8

Gwenar - Sul | Friday - Sunday

 

Ebrill 15 | April 15 - 15:15

Dydd Sul | Sunday

 

Mehefin 12 | June 12 - 1310

Dydd Mawrth | Tuesday

Datganiad Organ, Cadeirlan Bangor

Organ Recital, Bangor Cathedral 

 

Datganiad Organ, Doncaster, Sir Efrog

Organ Recital, Doncaster Minster, Yorkshire

 

Cyngeredd Mawreddog Caernarfon, Capel Salem

Caernarfon Grand Concert, Salem Chapel

 

Eisteddfod Cylch Glannau Menai, Ysgol David Hughes

Glannau Menai Eisteddfod, David Hughes School

 

Eisteddfod Sir Ynys Mon, Ysgol Amlwch

Anglesey County Eisteddfod, Amlwch School

 

Cyngeredd Côr Dre yn Dathlu 10, Galeri, Caernarfon

Côr Dre Celebrating 10 Years Concert, Galeri, Caernarfon

 

Gwyl Ban Geltaidd, Iwerddon

Pan Celtic Festival, Ireland

 

Gosber, Cadeirlan Bangor

Choral Evensong, Bangor Cathedral

 

Datganiad Organ, Cadeirlan Bangor

Organ Recital, Bangor Cathedral

Mynediad am ddim gyda chasgliad ar y diwedd

Free entry with retiring collection

 

Mynediad am ddim gyda chasgliad ar y diwedd

Free entry with retiring collection

 

Tocynnau | Tickets - £8 (£5) (O/From Palas Print, Caernarfon)

 

 

 

 

 

 

 

Tocynnau | Tickets: Galeri, Caernafon

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynediad am ddim gyda chasgliad ar y diwedd

Free entry with retiring collection