social_facebook_box_blue social_rss_box_orange social_twitter_box_blue New horizontal organ-1073069_960_720 social_facebook_box_blue

Dilyn ar Facebook | Follow us on Facebook

Organydd, Pianydd a Chyfansoddwr

Organist, Pianist & Composer

Robert Jones

Amdanaf  | About

Robert is an organist, pianist, composer, and musician, who has recently completed an MMus in Performance at Bangor University. During his undergraduate study, also at Bangor, he specialised in performance, under the direction of Graham Eccles, Dr Xenia Pestova and Richard Craig, and composition with, Prof. Pwyll ap Sion and Dr Owain Llwyd.

 

Robert has performed for TV and Radio broadcast and has performed at many locations, including Bangor and Chester Cathedral.

Wedding_plan 13501664_1276874349019953_8980826479896190931_n Grant-Calendar pexels-photo-164821

Cerddor Priodas | Wedding Musician

 

Gall cerddoriaeth yn chwarae rhan sylweddol wrth osod y naws gywir ar gyfer eich diwrnod. Darganfyddwch fwy o wybodaeth pa wasanaethau y gall Robert eu cynnig.

 

Music can play a considerable part in setting the correct mood for your day. Find out more information what services Robert can offer. 

Dysgu | Teaching

 

Mae Robert yn gallu cynnig hyfforddiant mewn Organ, Piano a Theori Cerddoriaeth. Cliciwch ar y ddolen i gael rhagor o wybodaeth.

 

Robert is can offer tuition in Organ, Piano and Music Theory. Click on the link for more information.

Dyddiadur | Diary

 

Ynghyd â pherfformio yn rheolaidd fel organydd litwrgaidd ym Mangor a'r ardal gyfagos, mae Robert yn brysur yn perfformio mewn digwyddiadau, cyngherddau a datganiadau, darganfyddwch am ymrwymiadau eraill yma.

 

Alongside performing regularly as a liturgical organist in Bangor and the surrounding area, Robert is busy performing at other events, concerts and recitals, find out about other engagements here. 

Cyfansoddiadau | Compositions

 

Yn ogystal â pherfformio yn rheolaidd, mae Robert yn cyfansoddi cerddoriaeth ar gyfer pob achlysur. Gellir gweld rhai o'i sgoriau yma.

 

As well as performing regularly, Robert composes music for all occasions. Some of his scores can be view here.

Mae Robert yn organydd, pianydd, cyfansoddwr, a cherddor, sydd yn ddiweddar wedi cwblhau MMus mewn Perfformio ym Mhrifysgol Bangor. Yn ystod ei astudiaethau israddedig, hefyd ym Mangor, arbenigodd mewn perfformio, o dan gyfarwyddyd Graham Eccles, Dr Xenia Pestova a Richard Craig, a chyfansoddi gyda'r Athro Pwyll ap Siôn a Dr Owain Llwyd.

 

Mae Robert wedi perfformio ar gyfer darllediadau teledu a radio ac mae o wedi perfformio mewn nifer o leoliadau, gan gynnwys Cadeirlan Bangor a Chaer.

24862609_10155849529078638_2727346668360886581_n